Wolvox 7 ile Wolvox 8 Arasındaki Farklar

Wolvox 7 ile Wolvox 8 Arasındaki Farklar

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 
GENEL GÜNCELLEMELER

* Modüllerde kurumsal yapıya uygun düzenlemeler yapıldı.

* Mail / SMS şablonları SMS gönderimi bölümüne carinin yetkili tanımlarının seçilebilmesi sağlandı.

* Kontrol Paneli Ek Yetkiler 2 alanında '' Farklı kullanıcıların kaydettiği kayıtları değiştirme yetkisi ile ''Farklı kullanıcıların değiştirdiği kayıtları değiştirme yetkisi eklendi.

* Genel arama sistemi eklendi. ( Cari ve stok isimleri yazarak ana menü üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz)

* Tüm raporlarda üzerinde bulunduğunuz alanı kopyalamak için CTRL+C kombinasyonunun kullanılması sağlandı.

* Stok ve cari hızlı arama alanında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası ve vergi numarası ile arama yapılabilmesi sağlandı.

* Masaüstü üstü menü görünümüne klasör ve kısayol ekleme özelliği eklendi.

* Özel raporlara sanal alan ve renklendirme özelliği eklendi.

* Bazı veri alanlarına zemin rengini veya yazı karakterleri ve renklerini belirleyebilme özelliği eklendi.

* Cari tanımlarına ülke için varsayılan değer atanabilmesi için şirket kayıt işlemlerine ülke bilgisi eklendi.

* Özel rapor sisteminde ilgili kayıtları açabilmek için çift tıklama scripti eklendi.

* Şubeleri aktif/pasif yapma özelliği eklendi.

* Özel alan tanımları ekranında çoktan seçmeli olarak eklenen alanların raporlamalarda çoktan seçmeli olarak seçilebilmesi sağlandı.

* Özel ayarlar SanalSantral alanına dahili no eklendi. * Devir işleminden sonra devir bakiyelerinin bozulmaması için kayıtlarda düzenleme yapılabilmesi ile ilgili değişiklik yapıldı.

* Şirket kayıt ekranında , şirket ve çalışma yılı silme işlemleri için farklı uyarılar alınması sağlandı.

* Dizayn ekranına Pascal Script alanı eklenerek farklı tablolardan istenilen verilerin çekilebilmesi sağlandı.

STOK YÖNETİMİ

* Paket tanımlarına “Web de görünsün” ve “Aktif” seçeneği eklendi.

* Stok tanımlarına depozito stoğunun seçilebilmesi sağlandı.

* Hızlı stok tanımına ''seri etiket, resim ekleme, Alış faturasına aktar '' özellikleri eklendi.

* Stok yurt dışı adının kullanım alanları arttırldı.

* Stok tanımları fiyat yenileme işlemlerinde TL ve Döviz fiyatlarının aynı ekran üzerinden güncellenmesi sağlandı.

* Stok grup,ara grup ve alt grup tanımlarına sıralama eklendi.

* Stok hareket analizi aylık raporuna cari seçimi eklendi.

* Stok envanterine ''KDV dahil envanter tutarı'' alanı eklendi.

* Stok envanterinde birim fiyatı döviz olan ürünlerin toplam TL karşılığının görülmesi sağlandı.

* Stok tanımı içerisine ''Alt Ürünler '' eklendi. (Sevkiyat Planlama'da stok ve alt ürünlerin sevkiyatı sağlanabilinir.)

* Stok hareket aylık analizinin istatistiklere dövizlerin dahil edilerek raporlanabilmesi sağlandı.

* Stok hareket raporuna renk, beden, marka ve model veri alanları eklendi.

* Stok renk ve beden tanımlarına sıra numarası alanı eklendi.

* Stok envanteri alt toplamlarına termin miktarı, bloke miktarı ve toplam kullanılabilir miktar eklendi.

* Stok sayımı ve düzenleme de farklı para birimlerinde sayımın yapılabilmesi sağlandı.

* Stok tanımı stok bakiye uyarıları alanı için kullanıcı yetkisi eklendi.

* Stok tanımları depo alanına miktar termin, miktar bloke eklendi.

* Toplu lokasyon giriş ve çıkışı eklendi.

* Stok Envanteri,Stok hareket analizi (Aylık) ve Stok Yeterlilik Raporu'na ''Transfer irsaliyelerini dahil et/etme'' seçeneği eklendi.

* Stok kar zarar raporlarında KDV alış ve KDV satış oranlarının gösterimi sağlandı.

* Stok adı, stok yurtdışı adı, markası ve modeli karakter sayıları yükseltildi.

SATIŞ YÖNETİMİ / SATIN ALMA

* Alınan sipariş işlemlerinde stok bazlı bloke sistemi, verilen sipariş işlemlerinde stok bazlı termin sistemi eklendi.

* Giden İrsaliye başlığı Satış İrsaliyesi olarak değiştirilerek , Satıştan İade İrsaliyesi eklendi.

* Gelen İrsaliye başlığı Alış İrsaliyesi olarak değiştirilerek , Alıştan İade İrsaliyesi ve Toplu Alış İrsaliyesi eklendi.

* Masraf faturası numarası için sayaç tanımlaması eklendi.

* Masraf faturasına ek kesintiler eklendi.

* KDV öncesi iskontonun döviz birimine uygulanabilmesi sağlandı.

* Promosyon indirim tanımlarına stok ve marka bazında seçim eklendi.

* Satış Yönetimi / Analizler menüsüne ''Fatura KDV Analizi'' eklendi.

* Kontrol paneli üzerinden tanımlı oturum açan kullanıcı ile cari tanımlarında belirtilen pazarlamacının eşleşmesi durumunda satış faturasında pazarlamacının otomatik olarak gelmesi sağlandı.

* Sipariş ,Teklif,İrsaliye ve Fatura modüllerinde ürüne ait en son alınan fiyat bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.

* Sipariş ,Teklif,İrsaliye ve Fatura kaydında ürün resminin gösterilmesi sağlandı.

* Satış ve Alış İrsaliyesi ilk kayıtta otomatik Mail/Sms gönderilebilmesi sağlandı.

* Satış Faturası ve Satış Faturası iptal durumlarında otomatik Mail/Sms gönderilebilmesi sağlandı.

* Sevkiyat Planlama kaydında otomatik Mail/Sms gönderilebilmesi sağlandı.

* Sipariş teslim raporunda siparişlerin muhasebelendirilmesi esnasında seçenekler - 2 alanı açılarak işlemin satış irsaliyesi,alış irsaliyesi veya transfer irsaliyesi olarak seçilebilmesi sağlandı.

* Sipariş Raporu'na sevk adresi bilgileri eklendi.

* Stok bazlı irsaliye raporu eklendi.

* Teklif içerisinde sevk adresi seçilebilmesi sağlandı.

* Teklif fiyatlarının değiştirilmesi için kullanıcı yetkisi eklendi.

* Teklif hareket satırına teslim süresi ve ödeme günü alanları eklendi.

* Fatura/Stok işlem türü raporu eklendi.

* Fatura, Teklif formlardaki K/Z işlemlerine döviz işlemlerinin dahil edilmesi sağlandı.

* Gelişmiş fiyat sistemine kaynak alış fiyatının seçilmesi sağlandı. (Alış fiyatına istinaden kar oranı üzerinden satış fiyatının oluşturulması sağlandı)

* Fatura özel raporuna cari seçimi ve fatura özel değerlere göre filtreleme seçeneği eklendi.

* Resmi tatillerin teklif ve sipariş kayıtlarında teslim tarihlerine seçilememesi sağlandı.

* Sipariş muhasebelendirme işleminde işlem miktarı / sipariş miktarından fazla ise yetkiye bağlı olarak devam edilebilmesi için kullanıcı yetkisi eklendi.

* Sipariş ekranın da cari tanımının e-fatura kullanıcı olup olmadığının görülebilmesi sağlandı.

* Teklif raporuna proje kodu, geçerlilik tarihi, onay tarihi, teslim süresi veri alanları eklendi.

* Gelişmiş iskonto tanımlarına geçerlilik tarihi eklendi.

* Cari vade tanımları kontrol edilerek, kredi limiti bulunsa dahi vadesinde ödenmeyen borç olması durumunda satış yapılmaması özelliği eklendi.

* Yeni taksit işlemlerinde bir önceki yapılan taksit adedinin hatırlanması sağlandı.

* Toplu irsaliye faturalandırma ekranında her irsaliye için ayrı fatura oluşturma seçeneği eklendi.

* İrsaliye faturalandırma işleminde birden fazla irsaliye seçeminde seçili irsaliyelerin tutarlarının toplanması sağlandı.

* Faturalanmış irsaliye içersinde yer alan fatura numarasından ilgili faturayı açma butonu eklendi.

* Fatura gibi alanlarda stok arama penceresi filtre-2 alanındaki uyumlu marka model kısmı için seçim butonu eklenerek kayıtlı marka model içinden seçilmesi sağlandı.

* Sevkiyat planlama ekranında yüklenecek miktar için manuel miktar girebilme özelliği eklendi.

* Fatura kaydında kargo tarihi ve kargo firması bilgilerinin eklenebilmesi sağlandı.

* Konsinye olarak gönderilen stokların konsinye irsaliyesi olarak girilmesi ve gönderilen stoklar geri alınırken ilgili ekran üzerinde barkodları okutularak kullanılan ürünlerin kolay bir şekilde faturalandırılması sağlandı.

* Fatura,irsaliye,teklif ve sipariş kaydında hareket bazında formül tanımlayabilme özelliği eklendi.

* Sipariş durumlarında varsayılan olarak tanım seçebilinmesi sağlandı. Genel ayarlardan seçeceğiniz tanımın oluşturduğunuz sipariş kaydında otomatik gelmesi sağlandı.

* Yurt içi satıştan iadeler kapalı fatura alanına pos iade eklendi.

* Fatura KDV analizi raporuna her KDV oranının matrah bilgileri eklendi.

* Sipariş teslim raporunda filtreleme 2 alanına ''Sipariş miktarını karşılamayan ürünler'' kriteri eklendi.

* Sipariş yazdırma da Seri lot bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlandı.

* Hareketli sipariş raporu yazdırmada ürün resimlerinin yazdırılabilmesi sağlandı.

* Stok kartı üzerinde yer alan açıklama tanımlarının, Teklif, İrsaliye, Fatura, Sipariş modüllerinde hareket açıklama alanından seçilebilmesi sağlandı.

* Tevfikat tebliğine uygun olarak "1,000.00 TL KDV dahil işlemlerinde"Hesaplanan KDV'nin Tevfikata tabi tutulup tutulması için Fatura ayarlarına Tevfikat kullan limiti eklendi.

* Depozitolu satış sistemi eklendi.

* Alış irsaliyesine ek maliyet tutarı eklendi.

ÜRETİM YÖNETİMİ

* Basit üretim, maliyetlerin kullanıcılar tarafından görülüp/görülmemesi için kullanıcı yetkisi eklendi.

* Basit üretim, sipariş içerisindeki ürünlerde birden fazla reçete var ise, basit üretime aktarıldığında gösterilmesi sağlandı.

* Basit üretim parçalama alanına diğer maliyetler kısmı eklendi.

* Basit üretimde maliyet tipi istatistiklerine stok ek maliyetlerin yansıtılabilmesi sağlandı.

* Siparişlerin basit üretime toplu aktarılabilmesi sağlandı.

* Basit üretim,Üretim Reçetesi(Normal) ekranına Excel ile aktarım eklendi.

* Basit üretim, Üretim planlama (Normal) ekranında 'Üretimde' durumuna alınması durumunda ''yeni üretim yap'' ekranına geçiş eklendi.

* Basit üretim eksi (-) olan stokların otomatik üretim işleminin otomatik yapılması eklendi.

* MRP II üretime toplu çıkış işleminde yarı mamüllerin lotlu olarak çıkışının yapılabilmesi sağlandı.

* Üretim izleme raporuna duraklamaları göster seçeneği eklendi.

* Makine bazında vardiya seçimi sağlandı. Makinalarınıza birden fazla vardiya seçimi yapabilirsiniz.

* Makine izleme raporu eklendi. ( Bu rapor ile makinelerinizin ileri tarihli çalışmalarını görebilirsiniz.)

* Birden fazla reçetenin birleştirilmesinde, birleştirilen bir reçetede değişiklik yapılınca ana reçetenin güncellenmesi sağlandı.

* Reçete üzerinde Stok bul işlemi eklendi.

* Reçete ürün ağacında yazı rengini ve zemin rengini belirleyebilme sağlandı.

* Online iş merkezinde makine seçimi yapılabilmesi sağlandı.

* Online iş merkezinde personel seçimi yapılabilmesi sağlandı.

* Online iş merkezi şirket logosu ve personel resimi gösterimi sağlandı.

* Online iş merkezi Miktar gir kısmına onaylanmayan miktar alanı eklendi.

* Online iş merkezi grid özelleştirme aktif edildi.

* Üretim izleme tam ekranda % oranı gösterimi sağlandı.

* Makine tanımlarına personel yetkilendirme özelliği eklendi.

* Mrp II reçete tanımlarında formül tanımlanabilmesi sağlandı.

SERVİS YÖNETİMİ

* Servis Fişi Durum Değişikliği(Personele),Servis Fişi İlk Kayıt ,Servis Randevu(İlk Kayıt) durumlarında otomatilk Mail/Sms gönderilebilmesi sağlandı.

* Servis fişi içersinde yer alan marka seçim ekranına yeni marka tanımlanabilmesi için buton eklendi.

* Servis kaydını açarken cari arama formunun otomatik gelmesi sağlandı.

* Servis randevu raporuna, servis işlemlerinin işlem süresi toplamı eklendi.

* Cari tanımlarında yer alan servis ürün bilgilerinin cari servis tanımlar listesinde görüntülenmesi sağlandı.

* Servis fişi kopyalandığında seçeneğe bağlı olarak hareket satırlarınında aktarılması sağlandı.

* Servis bakım sözleşmesi ekranında özel alan tanımlanabilmesi sağlandı.

* Servis fişine 'Yeni satıra birden fazla hizmet ekle' butonu eklendi.

* Servis personeline aynı gün ve aynı saatte randevu atanması durumunda uyarılması sağlandı.

* Servis bakım sözleşmesinde cari kartına bağlı olan ürünlerin eklenmesi için çoklu seçim eklendi.

FİNANS YÖNETİMİ

* Cari tanım yetkililer bölümü için zorunlu alan tanımlayabilme özelliği eklendi.

* Cari otomatik yaşlandırma raporuna '' Dönemsel Yaşlandırma '' sistemi eklendi ve dönemlerin toplamının eklenmesi sağlandı.

* Banka kredi kartı extrelerinde kredi kartı azami tutar veri alanı eklendi.

* Genel Muhasebe transfer dosyası oluşturma işlemlerine TL işlemlerin döviz karşılıkları eklendi.

* Cari tanımları üzerinde yer alan Raporlar kısmına ilgili CRM (Aktivite Raporu,Müşteri Destek Raporu,Proje ve Satış Takip Raporu,Müşteri Bazında En Çok Satılan Ürünler ve Müşteri Bazında Satılmayan Ürünler) kısayolu eklendi.

* Cari tanımları üzerinde yer alan Raporlar kısmına ilgili Satın Alma ve Satış Yönetimi (Teklif Raporu(Hareketli),Sipariş Raporu(Hareketli),İrsaliye Raporu(Hareketli),Fatura Raporu(Hareketli) )kısayolu eklendi.

* Cari dönemsel hareket raporuna ''Son işlemden geçen gün'' ve “Son İşlem Tarihi” alanları eklendi.

* Cari yaşlandırma ve ayrınıtı hareket raporunda SMS gönderimi işleminde mail hesap bilgileri ( Yetkililer ve Departman mail adresi, Cari mail adresi ) seçilmesi sağlandı.

* Çek - Senet işlemlerinde Asıl borçlu ve cari için sms gönderimi eklendi.

* Banka Kredi kullanım raporuna toplam anapara, ödenen anapara, kalan anapara , anapara ödeme oranı ,ödenen faiz, kalan faiz ve faiz ödeme oranı bilgileri eklendi.

* Cari hesaba işlenen irsaliyelerin faturalandırma işlemin de cari hareketinde irsaliye/fatura olarak görünmesi seçeneğe bağlandı.

* Cari tanımlarına taglama (keywords) eklendi.

* Teminat çek/senetleri için uyarıcı/hatırlatıcı sistemi eklendi.

* Tahsilat işlemlerinden sonra cari bakiyesinin SMS olarak gönderilebilmesi sağlandı.

* Kredi ödemelerinde genel muhasebe entegrasyonuna belge türü ve belge no işlemesi sağlandı.

* Dönemsel hareket raporunun cari özel alan tanımlarına göre listelenebilmesi sağlandı.

* Potansiyel carinin satış faturasında seçilmesi halinde otomatik olarak aktif cari olması sağlandı.

* Cari tanım içersinden tahsilat yapılmak istendiğinde ilgili carinin taksit hareketi var ise uyarı verilmesi ilgili forma yönlendirilmesi sağlandı.

* Vadesi ödenmeyen bakiyelerin kontrolüne tolerans gün sayısı eklendi.

* Cari bazlı ek kesinti yapılabilmesi sağlandı.

* Kredi işlemlerinde, kredi kullanım tablosunun excelden aktarımı sağlandı.

* Tanımlanan ek işlem türlerinin taksit ödemelerinde görüntülenmesi sağlandı.

* Taksit işlemlerine tablo özelleştirme eklendi.

* Yeni cari tanımı eklendiğinde ayara bağlı varsayılan olarak grubu, ara grubu ve alt grubunun otomatik gelmesi sağlandı.

* Cari yetkililer listesine Toplu sms ve Toplu mail atma özelliği eklendi.

* Banka tanımlarında kullanılan kredi kartları için ayrı muhasebe hesap kodu belirtilmesi sağlandı.

* Cari ticari ünvanı, adı ve soyadı alanlarının karakterler sayıları yükseltildi.

CRM

* Aktivite kaydında mail olarak gönder kısmına firma yetkilileri eklendi.

* CRM Aktivite kaydı karakter sayısı 3.000 karaktere çıkarıldı.

* Müşteri destek kaydına destek süresi eklendi.

* Müşteri destek kaydına dosya sistemi eklendi.

* Anket kaydına cevaplara göre açıklama girilmesi sağlandı.

* Anket kaydı yapılırken müşteri yetkilisinin seçimi sağlandı.

* Proje ve Satış takip kaydına dosya sistemi eklendi.

* Proje takip raporunda grid alanları üzerinde sıralama sağlandı.

* Proje ve Satış takip raporunda ''Müşteri destek kayıtlarının'' gösterilmesi sağlandı.

* CRM Aktivite kaydına özel alan tanımları oluşturulması sağlandı.

* CRM Ajanda bölümünde aktivitelerin öncelik durumlarının gösterimi ve öncelik durumuna göre filtrelenebilmesi sağlandı.

* Müşteri ilişkileri yönetimine Teklif durumlarına göre filtreleme eklendi.

* Müşteri ilişkileri yönetimi Proje ve Satış raporu ile kampanya raporuna fatura toplamları eklendi.

İTHALAT YÖNETİMİ

* İthalat modülü eklendi. Bu sayede tüm ithalat dosyası işlemleri, stok millileştirme işlemleri, ithalat maliyetlerini stoklara yükleme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi sağlandı.

* İthalat Dosyası Listesi ve Stok Millileştirme Listesi'ne yazdırma özelliği eklendi.

* Stok Millileştirme ve İthalat Dosyası kaydında yazdırma özelliği eklendi.

* Stok millileştirme yaptıktan sonra stok alış fiyatlarının otomatik olarak alış faturasındaki gibi güncellenmesi sağlandı.

* Stok millileştirme ekranına seri/lot girişi butonu eklendi.

DİĞER İŞLEMLER

* Excel’den stok transfer işlemlerinde ek barkodlar alanına ilk 5 barkodun aktarılabilmesi sağlandı.

* Excel'den cari tanımları kredi limitlerinin aktarılması sağlandı.

* Excel'den hizmet tanımlarının aktarılabilmesi sağlandı.

* Excel veri aktarımında cari yetkililerinin aktarılması sağlandı

E-FATURA / E-ARŞİV

* E-Fatura / E- Arşiv gönderimi için ''Seri No'' bilgilerinin aktarılabilmesi sağlandı.

* E-Fatura / E- Arşiv gönderimi için satır bazlı hareket açıklamalarının opsiyonel alanlara eklenmesi sağlandı.

* E-Fatura ayarları opsiyonel alanlara stok tablosundaki alanların eklenebilmesi sağlandı.

* Cari tanımı adres kayıtlarına E-Fatura için Posta Kutusu eklendi.

* E-Fatura sistemine ihracat sistemi eklendi. * Yolcu beraber eklendi.(E-Fatura için kullanılmaktadır.)

* E-Fatura ihracat hareket alanına yeni kap cinsleri eklendi.

* E-Fatura gönderimlerinde cari son bakiyesinin gönderilmesi sağlandı.

* E-Fatura SGK gönderimi eklendi.

* Program üzerinden gönderim sağlanan faturalarınızın PDF dosyalarını gönderilmiş e-Faturalar kısmından toplu şekilde yazdırma işlemi sağlandı.

* E-fatura gelen kutusu ekranına cari ticari ünvanı , vergi numarası ve fatura numarasına göre filtreleme özelliği eklendi.

* İhracat e-Fatura işleminde Teslim şartı, Kabın cinsi, Teslim ve Ödeme ülkesi, Ödeme ilçesi ve Taşıma şekli bilgilerinin bütün satırlara aktarılması sağlandı.

* E-Fatura ve E-Arşiv faturalarında ürünlerin seri/lot numarası ile son kullanma tarihi bilgilerinin gösterilebilmesi sağlandı.

* E-Defter kullanımında kapalı fatura işlemlerinde fiş hareketine belge türünü işlemesi sağlandı.

* E-Defter kullanıcıları için cari hareket işlem türüne göre sabit belge türü belirlenebilmesi sağlandı.

* E-Arşiv gönderimlerinde ERP tarafından verilen ilk fatura numarasının veri tabanında saklanması sağlandı.

WOLVOX 8 İLE KULLANILABİLEN MODÜLLER

* E-Fatura/E-Arşiv

* E-Defter

* Beyanname

* Demirbaş

* İnsan Kaynakları

* Genel Muhasebe

* MRP II

* Yazarkasa-Pos

©2024 aksbilisim.com - Akınsoft Konya

Search